Prekių katalogas

Pirkimo taisyklės

 • PIRKIMO TAISYKLĖS

   

  1. Bendros nuostatos

  2. Asmens duomenų apsauga

  3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

  4. Pirkėjo teisės

  5. Pirkėjo įsipareigojimai

  6. Pardavėjo teisės

  7. Pardavėjo įsipareigojimai

  8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

  9. Prekių pristatymas

  10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

  11. Prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos

  12. Atsakomybė

  13. Apsikeitimas informacija

  14. Baigiamosios nuostatos

   

  1. Bendrosios nuostatos

  1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas priėmus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su "Dendropark.lt" taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu "Dendropark.lt" internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

  1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo "Dendropark.lt" puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo priimti pakeistas taisykles.

   

  2. Asmens duomenų apsauga

  2.1 Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje "Dendropark.lt", taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, numatyta LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

   

  3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

  3.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.

  3.2 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma "Dendropark.lt" internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

   

  4. Pirkėjo teisės

  4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes "Dendropark.lt" internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

  4.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su "Dendropark.lt" internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (registruotu laišku ar elektroniniu paštu) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.

  4.3 Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

   

  5. Pirkėjo įsipareigojimai

  5.1 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

  5.2 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  5.3 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

  5.4 Pirkėjas, naudodamasis "Dendropark.lt" internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

   

  6. Pardavėjo teisės

  6.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

  6.2 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

  6.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.3 punktuose numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

   

  7. Pardavėjo įsipareigojimai

  7.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės "Dendropark.lt" teikiamomis paslaugomis.

  7.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

  7.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis.

  7.4 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

   

  8. Prekių kainos, nuolaidos, apmokėjimo tvarka ir terminai

  8.1 Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekių apmokėjimai vykdomi per mokėjimų sistemą www.paysera.lt.

  8.2 Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

  8.2.1 Lietuvos, Latvijos, Estijos bankų el. bankininkystės sistemomis.

  8.2.2 Banko išleistomis mokėjimo kortelėmis.

  8.2.3 Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į "Dendropark.lt" banko sąskaitą.

  8.2.4 Apmokėjimas naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga – tai atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas (fizinis asmuo) ir lizingo bendrovė sudaro sutartį dėl prekių pirkimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje finansavimo.

  8.2.5 Kioskuose pažymėtuose „Lietuvos spauda“ ir „Narvesen” ženklais visoje Lietuvoje.

  8.2.6 „Lietuvos pašto“ ir „Paypost“ skyriuose.

  8.2.7 Parduotuvių „Maxima“ kasose.

  8.2.8 „Perlas“ terminaluose.

  8.4 Atsiskaitydamas Taisyklių 8.3 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant, priešingu atveju jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi minėtais atvejais prekių siuntinys pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą pradedamas formuoti tik gavus apmokėjimą už prekes.

  8.5 Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu. Ši paslauga yra mokama ir papildomai kainuoja 2,90 Eur, jei kitaip nesusitariama su Pardavėjo atstovu. Šis apmokėjimo būdas taikomas iki 100,00 eurų pirkimui.

   

  9. Prekių pristatymas

  9.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei savo kontaktinę informaciją.

  9.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

  9.3 Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t. y. pasinaudoti "Dendropark.lt" teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes "Dendropark.lt" prekių atsiėmimo punkte.

  9.4 Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

  9.5 Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir pirkimo sąskaitos dydį.

  9.6  Prekių pristatymo įkainiai:

  užsakymo krepšelio svoris iki 5 kg siuntimo kaina 5,20 Eur (su PVM)

  užsakymo krepšelio svoris iki 20 kg siuntimo kaina 10,40 Eur (su PVM)

  užsakymo krepšelio svoris virš 20 kg iki 50 kg siuntimo kaina 16,80 Eur (su PVM)

  užsakymo krepšelio svoris virš 50 kg iki 200 kg siuntimo kaina 37,20 Eur (su PVM)

  užsakymo krepšelio svoris virš 200 kg iki 500 kg siuntimo kaina 68,70 Eur (su PVM)

   užsakymo krepšelio svoris virš 500 kg iki 1000 kg siuntimo kaina 109,90 Eur (su PVM)

  Pardavėjas pasilieka sau teisę koreguoti-perskaičiuoti siuntimo įkainius kai:

  - užsakyme yra nestandartinių-negabaritinių prekių

  - užsakymo svoris yra didesnis nei 1000 kg

  - saugiam didesnių augalų transportavimui reikia papildomos įrangos: specialių palečių, transporto ar pakuočių..

  - prekės siunčiamos ne Lietuvoje..

  9.7 Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai "Dendropark.lt" prekių atsiėmimo punkte, esančiame adresu Mokyklos g 19, Nausodžio k. Klaipėdos r.

  9.8. Prekių pristatymo kaina ES ir kitose pasaulio valstybėse skaičiuojama kiekvienu atveju atskirai, priklausomai nuo prekės svorio ir siuntos gabaritų.

  9.9 Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Pirkėjui per 2-10 darbo dienų. Šis terminas netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo detales.

  9.11 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

  9.12 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai atžymėti sąskaitoje faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

  9.13 Tais atvejais, kai priėmus prekes, Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

  9.14 Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 4.2 punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t. y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos (-ų) prekės (-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

  9.15 Kurjeriais augalus siunčiame tik kurių aukštis kartu su vazonu neviršija 1 metro. Jei augalų dydis didesnis, pristatymo variantai derinami atskiru susitarimu !

  9.16 Pardavėjas dieną prieš informuoja Pirkėją apie prekių išsiuntimą elektroniniu paštu, kuris Pirkėjo yra nurodytas jo užsakyme, jei Pirkėjo elektroninis paštas užsakyme nurodytas klaidingas, Pardavėjas neatsako už informacijos savalaikį nepateikimą Pirkėjui. 

  9.17. Jei Pirkėjas darbo valandomis užsakyme nurodytu adresu nepriima pristatytų užsakyme įvardintų užsakytų prekių ar neatsiliepia į kurjerio-vairuotojo skambučius, Pardavėjas turi teisę išrašyti papildomą sąskaitą Pirkėjui už atsiradusias papildomas pristatymo išlaidas, kurių dydis gali būti toks pats kaip užsakyme esančių siuntimo kaštų. 

   9.18. Jei Pirkėjas darbo valandomis užsakyme nurodytu adresu nepriima pristatytų užsakyme įvardintų užsakytų prekių ar neatsiliepia į kurjerio-vairuotojo skambučius, Pardavėjas turi teisę pilnai ar iš dalies neprisiimti atsakomybės už sugadintas-sulaužytas-nekokybiškas prekes. Tai grindžiama tuo, kad laiku nepriimtos prekės, ypač gyvos yra transportuojamos gerokai ilgiau ir sudėtingiau nei reikiama. Ilgėjant transportavimo laikui  labai išauga rizika prekėms būti sugadintoms, sulaužytoms, ar net "numirusioms'. 

    

   

  10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas.

  10.1 Kiekvienos "Dendropark.lt" parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.

  10.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio ekrano ypatybių.

  10.3 Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

  10.4 Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

  10.5 Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

  10.6 Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  10.7 Visos prekes įvardijančio nuotraukos gali neatitikti realaus augalo dydžio, išvaizdos ir yra tik rekomendacinio pobūdžio.

  10.8 Prekėms (išskyrus augalus) suteikiamas 24 mėn. kokybės garantijos terminas, per kurį pirkėjas gali pareikšti reikalavimus dėl prekės trūkumų (privaloma pateikti rašytinį prašymą kartu su prekės įsigijimo dokumentu). 

   

   

  11. Nekokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos.

  11.1 Pirkėjo teisės, kai jam parduotas netinkamos kokybės daiktas bei Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties įgyvendinamos LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

  11.2 Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

   11.3 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, kurių 15 punkte įtvirtinta, jog „Augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės nekeičiami ir negrąžinami“, kokybiškų, medelyne pirktų augalų atgal nepriimame.. 

  12. Atsakomybė

  12.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

  12.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

  12.3 Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei "Dendropark.lt" teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

  12.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

  12.5 Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

  12.6 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

  12.7 Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties per 14 dienų. Ši teisė netaikoma sutartims, nurodytoms CK 6.22810 2 d. (tame tarpe sutartims dėl augalų įsigijimo). Už prekes sumokėti pinigai, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, grąžinami ne vėliau kaip per 14 dienų. Atsisakius sutarties vartotojui tenka prekės grąžinimo išlaidos. 

   

  13. Apsikeitimas informacija

  13.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

  13.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

   

  14. Baigiamosios nuostatos

  14.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

  14.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

  14.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

  14.4 Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt. 

  14.5 Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.